Ett väl fungerande nätverk är en självklarhet

27 september 2021 william eriksson

Hyresfastigheter, kontor, skolor, industrier och offentliga lokaler har en sak gemensamt – de har ett avancerat system av nätverkskablar i tak eller väggar som ser till att allt fungerar väl. Kraven har höjts explosionsartat i takt med att alla behöver tillgång till ett stabilt fungerande nätverk.

När man bygger nytt är det numera en helt naturlig sak att bygga in ett fastighetsnät i en byggnad på samma sätt som man bygger in el. Alla rum behöver tillgång till kommunikation, vad det än kan gälla. Vi använder det dagligen för data, video och telefoni så det är lika självklart att nätet skall fungera som att det finns belysning i ett rum.

Företag som varit med från början har kunnat följa och anpassa sin verksamhet till de nya behov som har kommit. Man vet att det krävs ett strukturerat kabelsystem av god kvalitet för att kunna leverera fungerande kommunikation.

 

 

Att skapa ett anpassat nätverk är grunden

Det går inte att komma med standardlösningar när det kommer till fastighetsnätverk. Varje verksamhet har sitt egna behov och fastigheter har olika förutsättningar. Ett företag som installerar måste därför kunna anpassa arbetet och komma med konstruktiva lösningar.

Under projekteringsprocessen av nybyggnationer är det lättare att lägga in utrymme för kablar och se till att bandbredden blir rätt redan från början. I äldre fastigheter krävs det andra lösningar eftersom man då måste ta hänsyn till byggnaden. Kanske det är en så gammal byggnad att det inte ens fanns elkablar indragna från början och då är utrymmen för fastighetsnätverket ännu mer begränsade.

Att kunna komma in med individuella lösningar till en acceptabel prisnivå men ändå hög prestanda är utgångspunkten för företag som exempelvis Svenska Datanätverket som funnits med sedan 80-talet. Ett fastighetsnätverk ska avlasta och stödja verksamheten, det ska möta behovet idag – och en bra bit in i framtiden.

Fler nyheter